Volleybalvereniging Libero'99, verder genaamd Libero'99, sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Libero'99.

Door Libero'99 per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Libero'99 staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Libero'99 te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Libero'99.

Beveiliging gegevens

Libero99 maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op de site https://www.libero99.nl staan hyperlinks naar andere websites. Libero'99 is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Libero'99 verwijst. Ook is Libero'99 niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen

Libero'99 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Privacy

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Klik hier voor het Privacybeleid van de vereniging.

SSL

De website van Volleybalvereniging Libero'99 maakt gebruik van SSL (Secure Sockets Layer) dit is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd:

  • door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie),
  • door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).

Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser: wanneer de verbinding is beveiligd met SSL, begint het webadres met 'https'.

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiƫle transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Copyright

Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten zijn gemaakt door Volleybalvereniging Libero'99, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van Volleybalvereniging Libero'99. Kopiƫren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van Volleybalvereniging Libero'99 niet toegestaan.